Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek(a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.bekesikolbasz.hu internetes webáruházban elérhető élelmiszerek
csomagküldő-kiskereskedelem (házhozszállítás) útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a webáruházon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő, de külön letölthető weboldalunkról.

A szerződés alanyai

Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek, vállalkozások, szervezetek képviselői válhatnak, akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat.
Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

Az adatkezelő neve: Békés Húsfeldolgozó Kft.
Székhelye: 5630 Békés, Kisvasút sor 80/25
Elektronikus levelezési cím: bekeshusmanufaktura@gmail.com
Adószám: 23074479-2-04
Telefonszám: +36 30 279 2812
A szolgáltató tevékenységét nyilvántartásba jegyezte:
Nyilvántartási szám: 04-09-010400
Weboldal: www.bekesikolbasz.hu

Futárszolgálat: az áru kiszállítására igénybe vett futárszolgálat, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató weblapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. Azonban a Szolgáltató a weblapon keresztül igénybe vehető Szolgáltatást kizárólag belföldön tudja biztosítani.

A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak olyan felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

A webáruház használata, árurendelés, a szerződés létrejötte

A www.bekesikolbasz.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés az „Elküldöm a rendelést” gombra való kattintással, jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása után a megrendelés megerősítésével jön létre. A Felek között az így, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét a felhasználó törlési kérelméig őrzi. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását. A Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a „Kosárba rakom” ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén lévő „kosár” ikonra kattintás után megjelenő ablakban ellenőrizhető a megrendelésre váró termékek felsorolása. A Vásárló a megnyílt oldalon tudja megadni a megrendeléshez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, . Az adatok megadását követően a Vásárló az „Elküldöm a rendelést” ikonra kattintva aktiválja a megrendelését. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni. Megrendelését a Vásárló következmények nélkül jogosult lemondani a bekeshusmanufaktura@gmail.com e-mail címen.

Fizetési információk, fizetési feltételek

A fizetés utánvéttel történik, azaz kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő, a számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő részére.

Árak

A webáruház az árakat bruttó formában tünteti fel. A webshopban található termékek nem egalizált, változó súlyú termékek, a megrendelt mennyiség minimális mértékben eltérhet a kiszállításra kerülő mennyiségtől. Ezeknél a termékeknél a megrendeléskor visszaigazolt ár irányár, ami a mennyiségi eltérésből adódóan a kiszállításkor minimális mértékben csökkenhet, illetve emelkedhet. A Szolgáltató a Kiszállítás előtt elektronikus üzenetet küld a megrendelés tényleges végösszegéről.A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítást a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1”Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek.

Szállítási módok, díjszabás

A házhoz szállítás országosan futárszolgálat útján történik.

A házhozszállítást szezonális csomagjaink esetében a feltüntetett árak tartalmazzák! Egyéb esetekben a csomagküldési díjaink a következőképpen alakulnak:
5 kg-ig: 2 000 Ft
10 kg-ig: 3 000 Ft
Egy csomagban maximum 10 kg küldhető. A 10 kg-ot meghaladó súlyt két csomagban küldjük. Szállítással kapcsolatos reklamációk

Amennyiben a Vásárló az átadás átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Szolgáltató az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Szolgáltatóra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mind azon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát, és egyben a megrendelt áruk külön indoklás nélküli visszavételét. A korm.rendelet 29.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (elállási és felmondási jog) zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Mindezek alapján a forgalmazott termékeink jellegéből adódóan csak az áru futártól való átvételekor, a csomagolás kibontása nélkül állhat el a megrendelő a vásárlástól.

A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Vásárló a megrendelését a Szolgáltatónak elküldte és azt a Szolgáltató részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy, ha a megrendelésének visszaigazolását a Vásárló nem kapta meg, de az árut átvette.

Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldi.

Elállás esetén a Vásárló köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A Vásárló az elállási jogát kizárólag rendeltetésszerűen és jóhiszeműen jogosult gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

– a fogyasztó elállási/felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatban gyakorolhatja;
– a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja

Szerzői jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni.

Reklamáció, panasz bejelentése

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére a shop@bekesikolbasz.hu e-mail címen, vagy a 06 30 279 2812 telefonszámon tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Fogyasztói panasz jegyzőkönyv minta (letöltéshez kattintson)

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben a közte és az Eladó között fennálló jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, illetve a Vevő számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

– 2017. január 1-től a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/. – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: 06-66-324-976

Fax száma: 06-66-324-976

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Adatvédelem

A Szolgáltató a Vásárlók, vagy képviselői személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

Egyéb rendelkezések

A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

Fizetési feltételek

Utánvét: Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő, a számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomag mellé helyezi a Vevő részére.

Szállítási feltételek

Házhoz szállítás feltételei és díjai

A megrendelt árut, ha van készleten, a megrendelést követő 2-3 munkanapon belül 8 és 18 óra között a Szolgáltató a megrendelésben meghatározott címre szállítja le futárszolgálat igénybevételével (továbbiakban együttesen: szállító). Ettől eltérő esetben a szállítás pontos idejét a Szállító a Vásárlóval egyezteti. A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra. A Webáruházban rendelhető termékek közül nem minden árut tart a Szolgáltató raktáron, ezért ezen áruk esetében a megrendelés aktiválása után minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk a szállítás várható időpontját.

A megrendelt áruk vákuumcsomagolásban, hőszigetelt kartondobozban, kerülnek kiszállításra. A terméket a GLS a feladás másnapján kiszállítja. A kiszállítás időpontjáról a futárszolgálat értesítést küld. Fontos, hogy a doboz eddig tartja a megfelelő hőmérsékletet. Az átvétel után az árut hűtve (0-7 C fokon) kell tárolni.

A nem időben átvett áru, vagy az átvétel utáni hűtés elmaradásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Szállítási módok, díjszabás

Házhoz szállítás futárszolgálattal (országosan)

Szállítási díjtáblázat (bruttó díjak)
0-2 kg
2-5 kg
5 kg-10kg
10-30kg …………. Ft dobozonként
Dobozonként max. 30 kg fér.
25.000 Ft feletti vásárlás esetén 1 DOBOZ árát mi fizetjük.*

* A díjmentes szállítást abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben a megrendelés egy csomagban szállítható (kb. 30 kg-ig). Nagyobb mennyiség esetén az első csomagot ingyenesen, a továbbiakat pedig a fenti díjtáblázat alapján szállítjuk.

Az esetleges szállítási késedelemből vagy a megrendelés meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szállítással kapcsolatos reklamációk

Amennyiben a Vásárló az átadás átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Szolgáltató az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Szolgáltatóra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mind azon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

 

” Tudomásul veszem, hogy a(z) Békés Húsfeldolgozó Kft. (5630 Békés, Kisvasút sor 80/25) adatkezelő által a(z) https://bekesikolbasz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff   „